Noter Yeminli Çeviri Bürosu - İstanbul - Şişli

Rumeli Tercüme, çeviri sektöründe hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti anahtarları ile yola çıkmış bir tercüme ve yerelleştirme ajansıdır. Dünya üzerinde konuşulan yaygın dilleri, iletişiminizi sağlayacak ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde size sunmak, ilk ve en önemli amacımızdır. "Dünyayı çeviriyoruz."

Noter Onaylı RUMCA ÇEVİRİ


Noter Yeminli Çeviri Büro: 0212 343 06 66

Rumca çevirileriniz, noter yeminli tercümanlarımız tarafından olabildiğince hızlı ve en iyi şekilde yapılmaktadır. Rumca noter onaylı çeviriler için tercümesini yaptırmak istediğiniz belgenin aslını da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Rumca noter yeminli çeviri ücretimiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Dilerseniz dökümanınızı Çeviri Hizmet Talep Formu üzerinden bize ulaştırabilir ve çevirinizin toplam tutarını öğrenebilirsiniz.

Modern Yunanca, Halk Yunancası ya da Yunanca söylenişiyle Demotiki (Yun. δημοτική "Đimotiki" okunur) 1976'dan beri Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin resmî dilidir. Yunanca (Ελληνικά - Elinika) 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hint-Avrupa dil ailesine aittir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunanca'dan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan Alfabesi kullanılarak yazılır.

Modern Yunanca dünyada, çoğunluğu Yunanistan'da olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 15 milyon kişinin anadilidir. Türkiye'de anadili Yunanca olan yaklaşık 2000 Rum olduğu sanılmaktadır. Bunların hemen hemen hepsi İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşar. Günümüzde Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye göç eden Yunanca (ya da Rumca) konuşan (konuşabilen) kayda değer Türk de vardır.

Tarihçe

Yunanistan'ın kurulmasıyla Devletin Resmi dili Kathareuousa ilan edildi. Okullar ve resmî dairelerde sadece bu diyalekt kullanıldı; ancak halk bu diyalekte yabancı olduğundan evlerde ve sokaklarda Halk Yunancası (Demotiki) konuşulmaya devam edildi.

Demotiki'de bir takım bozulmalar olunca 1964'de okullarda Demotiki'nin de okutulmasına izin verildi.

Bu çift dillilik 1976 yılına kadar devam etti. 1976'da Yunanistan’da çıkan bir kanun ile Kathareuousa devletin resmi dili olmaktan çıkartıldı ve Demotiki resmi dil haline getirildi böylece okul, resmî daire ve evlerde konuşulan dilin aynı olması sağlandı.

1982 yılında kabul edilen ikinci bir kanunla Politonik (Polytonic) sistem terk edilip Monotonik (Monotonic) sisteme geçilmiştir. Yani kelime üzerlerinde vurgulu heceyi belirtmek iÇin kullanılan aksan işaretleri üç çeşitten teke indirgenmiştir. Bu reform tutucu çevrelerce büyük bir tepkiyle karşılanmış ve "Yunanca'nın Katli" olarak yorumlanmıştır. Bugün dahi tutucu çevreler hala Politonik sistemi kullanmakta ısrar etmektedirler. Fakat gazete, dergi, medya ve devlet yeni düzeni sürdürmektedir.

Yunan ve Türk kültürünün yüzyıllarca içiçe olması, kültürler arasında büyük etkileşim yaratmıştır. Türkçe'deki meyve, sebze ve balıkçılık terimlerinin çoğu Yunanca'dan dilimize girmiştir. Birçok şehir ismi, denizcilik ile ilgili terimlerin çoğu Yunan kaynaklıdır. Bunun yanında Yunanca'da da Türkçe'den girmiş binlerce kelime vardır.

Dilin başlıca şiveleri

Demotiki (Δημοτική)

Demotiki, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve adalarında halkın konuştuğu şivedir. Eğitim, basın-yayın, devlet organları bu şiveyi kullanır. Yunanistan'ın bugünkü resmî şivesi Demotiki'dir.

Kathareuousa (Καθαρεύουσα)

19. yüzyılda Adamantios Korais'in büyük çabalarıyla, Antik Yunanca ile Modern Yunanca arasındaki geçişi en iyi temsil eden, modern sözcüklere eski Yunanca'dan karşılıklar bulmak, Yunan dilini Avrupa ve özellikle Türkçe kökenli sözcüklerden kurtarmak iÇin hazırlanmış bir şivedir. Her ne kadar 1976'ya kadar devletin resmî dili olarak kabul edilse de, halkın Demotiki şivesini konuşması engellenememiş, okullardaki zorunlu Katareuousa şivesindeki eğitim kaldırılmış, devlet yazışmaları ve medyada da kullanımı durdurulup resmi dil olmaktan çıkarılmıştır.

Tsakonika (Τσακωνικά)

Yunanca'dan ayrı bir dil olacak kadar anadilden ayrılmış bir lehçedir. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yaklaşık 3000 kişinin anadilidir.

Pontus (Ποντιακά)

Pontus şivesi, büyük çoğunluğu devletler arası mübadelede Yunanistan'a göçmüş Trabzonlu Pontus Rumları tarafından, bugün hâlâ Yunanistan'da varlığını sürdüren grup tarafından konuşulmaktadır. 4000'i Türkiye'de, 200.000'i Yunanistan'da olmak üzere toplam 325.000 kişi tarafından konuşulur. Türkçe ve diğer Kafkas dillerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Türkiye'de (Trabzon ili sınırları iÇinde) Pontus şivesinin ana dil olduğu yerler şunlardır:

 • Tonya (17 köy)
 • Sürmene (6 köy)
 • çaykara (17 köy)
 • Dernekpazarı (13 köy)
 • Uzungöl (6 köy)
 • Maçka, Torul, Yağlıdere, Santa

Kapadokya (Καππαδοκικά)

Kapadokya şivesi, Bizans Yunancası'ndan doğmuş, Orta Anadolu'da konuşulmuş bugün ise ölmek üzere olan şivelerden biridir. 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Kapadokya şivesinin Yunanca konuşulan diğer yerlerle bağlantısı kesildiğinden, bu tarih, şivenin gelişim sürecinin durmasının başlangıcıdır. Bununla birlikte, Türkçe çoğunluk dili hâlini almıştır. İki halk arasındaki hızlı kültürel etkileşim Yunanca'dan ayrılmaya başlamış olan Kapadokya şivesini, daha da başka bir çehreye bürümüştür. Türkçe seslerden, sesli uyumlarına kadar birçok konuşma ve yazı kuralı bu dile girmiştir. Yunanca'da hiç bulunmayan, ü, ö, Ş, ç seslerinden, cümledeki öge dizilişine kadar birçok kural bu dile geçmiştir.

Güney İtalya (Κατωιταλικά)

İtalya'nın Yunanistan'a en yakınlaştığı yerlerde, Apulia ve Kalabriya bölgelerinde konuşulan şivedir. çok öncelerde buralarda koloni kurmuş Yunanlar tarafından konuşulmaktadır ve ortaçağ Yunanca'sından çok fazla etkilenmiştir.

Yevanika

Yevanika, artık konuşanı bulunmayan Yunan şivelerinden biridir. Uzun yıllar Musevî Yunanlar tarafından konuşulmuştur. Şivenin yazımı iÇin çoğu zaman İbranî alfabesi kullanılmıştır. Konuşanlarının Yunan, Türk ve Bulgar toplulukları ile kaynaşmasından, İsrail Devleti bağımsızlığını ilân edince, kişilerin buraya göç etmesinden ve Musevîlerce kutsal sayılan İbranîce'nin İsrail'de resmî dil kabul edilmesinden dolayı, Yunanca'nın bu şivesi ölmüştür.

Dilin genel yapısı

Yunanca'da bakıldığında ilk göze çarpan sesli harfler üzerindeki vurgulardır. Yunanca'da Τόνος olarak adlandırılan bu vurgu işaretleri, gerek kelimenin telâffuzunu, gerek ise anlamını değiştirebilir. İki ve ya daha fazla heceye sahip tüm sözcüklerde vurgu olur. çoğu zaman verilen şu örneği incelediğimizde vurgu işaretinin önemini görebiliriz:

Είμαι γερός: "Ben sağlıklıyım" diyoruz; fakat vurguyu yanlış yerde kullanırsak, anlam tamamen değişir:

Είμαι γέρος: "Ben ihtiyarım".

Yunanca'da tek heceli sözcüklerde vurgu kullanılmaz, fakat bu kuralın üç istisnası vardır:

πού (pu): nereye πώς (pos): nasıl ή (i): veya, yada. 

Türkçe'de sözcüklerde vurgu daima son hecede bulunur. Fakat şehir isimlerini ele aldığımızda, vurgunun nasıl değiştiğini görürüz. Uşak ve uşak iki aynı kelime olmasına rağmen, anlamı il olan Uşak kelimesinde vurgunun birinci heceye kayması nedeniyle, aklımızda iki farklı kavram oluşur. Eğer bunu vurgu işareti ile belirtecek olsaydık;

Úşak: Bir il Uşák: Erkek hizmetçi 
Áydın: Bir il Aydín: Düşünür, âlim 
Denízli: Bir il Denizlí: Denizi olan bölge 
Bódrum: Bir tatil yöremiz Bodrúm: Evlerin alt katlarındaki depo 
Éyüp: İstanbul'un bir ilçesi Eyűp: Bir bay ismi 

Yunanca harf bakımından yetersiz bir alfabeye sahipmiş gibi görünmektedir. Dilde karşılığı olan birçok sese özel harf bulunmazken, dilin genelinde Türkçe'deki, ö, ü, C, ç, I, H, J, Ş sesleri bulunmaz. Bunun aksine Türkçe'de de Yunanca'daki Θθ Δδ Χχ (Χχ = Türk şiveleri hariç) sesleri bulunmaz.

Yunanca'da fiiler, ve sıfatlar Almanca'dakine benzer bir şekilde Çekimlenir. üç ana fiil Çekim türü vardır. Fakat bazı düzensiz fiiler bu üç kurala da uymayabilir. Türkçe'de olduğu gibi, Çekimli fiilden önce özne kullanmaya gerek yoktur. Yâni; Ben gidiyorum yerine Gidiyorum dememiz gibi. Fakat Türkçe'dekinin aksine bu dilde sıfatlar da Çekimlenir. Sıfatlar da Çekimlenirken cinsiyet baz alınır. Yunanca'da isimler, eril, dişi ve nötr olarak üçe ayrılır. Dişi isimler η, eril isimler ο, nötr isimler ise το artikeli ile belirtilir. Bu kavram Türk diline yabancı bir kuraldır. Türkçe ve herhangi bir akrabasında isimlerden önce tanımlık kullanılmaz.


Yunan Alfabesi

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ/ς τ υ φ χ ψ ω

Harfler iÇin detaylı bilgi: Yunan Alfabesi.

Temel bilgiler

 • Doğum Tarihi: Mö X. yy civarı.
 • Doğum Yeri: Yunanistan.
 • Kökeni: Fenike alfabesi.
 • Sistemi: Alfabetik.
 • Göstergeler: 24 harf
 • Okuma yönü: Sağdan sola daha sonra “bustrofedon” denilen şekilde ve en nihayet soldan sağa doğru.
 • Kullanan diller: Yunanca, matematik ve bilimsel dil iÇin de kullanılır
 • Bilinen en eski belge: Mö VII. yy’dan kalma Yunan şehri Dreros’un kanunları (yasal kararname).

Yunanca bir metin örneği

Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι μία χώρα που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ασία με ένα μικρό τμήμα της επικράτειας της (3%) στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέχρι το 1922, η χώρα ήταν το κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η χερσόνησος της Ανατολίας, που βρίσκεται ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα συγκροτεί το βασικό τμήμα της χώρας. Η Τουρκία συνορεύει δυτικά με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ανατολικά με τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν, νότια με το Ιράκ και τη Συρία. Yunan Wiki'si

Temel söz dağarcığı

Ναι (Ne): Evet Όχι (Óħi): Hayır Σας ευχαριστώ (Sas efharisto): Teşekkür ederim Δεν είναι τίποτα (Đen ine tipota): Birşey değil Με συγχωρείτε (Me sighorite): Affedersiniz Παρακαλώ (Parakalo): Lütfen Πολύ καλά (Poli kala): Pek âlâ Με λένε ... (Me lene ...): Adım ...'dir Είμαι ... χρόνων (İme ... ħronon): ... yaşındayım Καλημέρα (Kalimera): Günaydın Χαίρετε (Ħerete): Merhaba Καληνύχτα (Kaliniħta): İyi geceler Πώς είστε; (Pos iste): Nasılsınız? (Soru işareti olarak ";" kullanılır)

Benzer sözcükler

Aγγαρεία (angaria): Angarya Αχούρι (ahuri): Ahır Αχλάδι (ahlađi): Armut, Ahlat Αυλή (avli): Avlu Βαγόνι (vagoni): Vagon Βαπόρι (vapori): Vapur Βάζο (vazo): Vazo Βίδα (vida): Vida Βιτρίνα (vitrina): Vitrin Γιακάς (ýakas): Yaka Γιλέκο (ýileko): Yelek Γιαλός (ýalos): Yalı Γαλέτα (ğaleta): Galeta Γαργάρα (ğarğara): Gargara Γιοβέτσι (ğiuveçi): Güveç Δίπλομα (điploma): Diploma Δαντέλα (đantela): Dantel Zάρι (zari): Zar Zεϊμπέκης (zeybekis): Zeybek Κάλφας (kalfas): Kalfa Καπλαμάς (kaplamas): Kaplama Καρπούζι (karpuzi): Karpuz Κασκόλ (kaskol): Kaşkol Κιμά (kima): Kıyma Αργκό (argo): Argo Λάχανο (laħano): Lâhana Λεκές (lekes): Leke Λάστιχο (lastiħo): Lâstik Λαβράκι (lavraki): Levrek Λάμπα (lampa): Lâmba Μαγαζί (magazi): Mağaza Μανάβικο (manaviko): Manav Μανιτάρι (manitari): Mantar Μαραγκός (marangoz): Marangoz Μιναρές (minares): Minare Μπακάλης (bakalis): Bakkal Μπαμπάς (babas): Baba Νισαντήρι (nisadiri): Nişadır Νάζι (nazi): Naz Νάρκισσος (narkisos): Nergis Ναργιλές (nargiles): Nargile Παπούτσι (papuçi): Papuç Παλαμίδα (palamiđa): Palamut Πανηγύρι (paniyiri): Panayır Πράσο (praso): Pırasa Ρεζίλης (rezilis): Rezil Ρετσίνι (reÇini): ReÇine Ρακί (raki): Rakı Σακατεύω (sakatevo): Sakatlamak Σόμπα (soba): Soba Σεφτές (seftes): Siftah Σαζάνι (sazani): Sazan Σαράφης (sarafis): Sarraf Σαπούνι (sapuni): Sabun Τεμπέλης (tembelis): Tembel Τουφέκι (tufeki): Tüfek Ταψί (tapsi): Tepsi Τενεκές (tenekes): Teneke Τουρλού (turlu): Türlü Τόπι (topi): Top Τουρσί (tursi): Turşu Υάρδα (iarda): Yarda Υστερία (isteria): Histeri Φασόλι (fasoli): Fasülye Φιστίκι (fistiki): Fıstık Φανέλα (fanela): Fanila Φουντούκι (funduki): Fındık Ωκεανός (okeanos): Okyanus Ώμος (omos): Omuz

Bu kelimelerin bazıları Türkçe'den Yunanca'ya, bazıları Yunanca'dan Türkçe'ye, bazıları da yabancı dillerden her iki dile geçmiştir. Tüm bunlar gibi kültürel etkileşim sonucu ortaya çıkan binlerce kelime daha vardır.

Yunanca kaynaklı Türk şehir adları

Is tin Poli: İstanbul (Εις την πόλη) Smyrna: İzmir (Σμύρνη) Angira: Ankara(Άγκυρα) Panormos: Bandirma (Πάνορμος) Kallipolis: Gelibolu (Καλλίπολις) Pergamos: Bergama] (Πέργαμος) Pigai: Biga (Πηγαί) Sinopi: Sinop (Σινώπη) Nikaia: İznik (Νίκαια) Iraklia: Ereğli (Ηράκλεια) Trapezus: Trabzon (Τραπεζούς) Tripoli: Tirebolu (Τρίπολη) Prusias: Bursa (Προυσιάς) Attaleia: Antalya (Αττάλεια) Amisos: Samsun (Αμισός) Nagdos: Niğde (Νάγιδος) Tarsos: Tarsus (Ταρσός) Myrsini: Mersin (Μερσίνη) Selefkeia: Silifke (Σελεύκεια) Fokaia: Foca (Φώκαια) Sevastia: Sivas (Σεβἀστεια) Magnesia: Manisa (Μαγνησία) Kaesaria: Kayseri (Καισάρεια) İkonium: Konya (Ικόνιον) Adrianou Polis: Edirne (Αδριανούπολις) Pontika: Tokat (Ποντική) Saranta Ekklesies (kırk kilise): Kırklareli (Σαράντα Εκκλησιές) Kastron Moni (keşişler kalesi): Kastamonu

Bu büyük şehirlerin haricinde, Yunanca kaynaklı daha birçok il, ilçe ve köy ismi vardır.

Çeviri Dilleri

Çeviri Belgeleri